Služby

Jsme pragmatici a jsme přesvědčeni, že je na čase, aby se ve výzkumu trhu prosadila větší věcnost, chcete-li, literárním termínem „Neue Sachlichkeit“


Inovace &
Product development

Cesta k úspěšné inovaci je dlážděna mnohými neúspěchy a cílem všech inovátorů je nestat se jen součástí statistiky neúspěchů. Mnozí inovátoři se tak často snaží minimalizovat riziko neúspěchu s pomocí výzkumu.

Otestovat nápady a vybrat vítězný koncept ve skutečnosti nebývá obtížné. Při snaze snižovat riziko se však snadno zavrhnou i nápady, které jdou mnohem dál a mohly by být revoluční v budoucnu. Existuje nespočet studií s veleúspěšnými výrobky, které původně propadly během prvních výzkumů v rané fázi vývoje.

Výběrem správných spotřebitelů při výzkumu inovací je možné zachránit takové skutečně novátorské nápady. Kreativní generování nejlepších nápadů a použití disciplinovaného přístupu při jejich transformaci do realistických testovatelných konceptů může přispět k jejich budoucímu tržnímu úspěchu.

KONTAKT
Slider