Služby

Jsme pragmatici a jsme přesvědčeni, že je na čase, aby se ve výzkumu trhu prosadila větší věcnost, chcete-li, literárním termínem „Neue Sachlichkeit“


Market Strategy

Naši klienti potřebují realizovat velké strategické studie:

 1. Aby porozuměli tomu, jak se postoje promítají do chování spotřebitelů, ze kterého se může stát i zvyk
 2. Aby zmapovali, jak se tyto postoje a chování mění v různých segmentech trhu
 3. V neposlední řadě k využití všech příležitostí pro nabídku výrobků a služeb spotřebitelům:
  • Prodat jim něco, co dosud nikdy nepoužívali
  • Nabídnout jim alternativu k jejich obvyklému produktu
  • Prodat jim více, než dosud kupovali

Úspěšný business plán se tvoří na základě porozumění struktuře poptávky. Kvalitní segmentace trhu znamená:

 1. Definovat silná východiska znalosti o kategorii, jejích spotřebitelích a existujících značkách
 2. Nacházet příležitosti pro inovace a repositioning
 3. Zvyšovat prodeje pomocí zvýšení spotřeby již existujících zákazníků nebo určit nové skupiny spotřebitelů nebo příležitosti spotřeby s vyššími potenciály prodeje

KONTAKT
Slider