Služby

Jsme pragmatici a jsme přesvědčeni, že je na čase, aby se ve výzkumu trhu prosadila větší věcnost, chcete-li, literárním termínem „Neue Sachlichkeit“

Nejčastější typy realizovaných studií

Vývoj nových produktů: testování výrobků a služeb
Včetně testů konceptů, ceny, vzhledu, balení a testů reklamy a komunikace

Tržní strategie a segmentace spotřebitelů

 • Studie typu Usage, needs & attitudes
 • Segmentace na základě potřeb a postojů spotřebitelů

Zdraví značky
Brand equity a detailní diagnostika značky

Tracking značek a komunikace
Souvislý nebo periodický

Vztah se zákazníky
Loajalita a spokojenost zákazníků
Mystery Shopping

Business-to-business
Rozvoj korporací, korporátní společenská a environmentální odpovědnost

Metody sběru dat

Kvantitavní výzkum

rozhovory

 • in home
 • in hall
 • in street
 • exit
 • F2F (osobní)
 • telefonické
 • on-line

pozorování

Kvalitativní výzkum

FG - Focus Groups

 • online
 • ve studiu
 • miniskupiny
 • in-situ

ID - Hloubkové rozhovory

 • f2f
 • telefonické
 • individuální
 • párové
 • triády

Online chaty

Mystery shopping

 • návštěvy / visits
 • volání / calling
 • zásílání emailů / mailing/

Desk Research

Slider