Služby

Jsme pragmatici a jsme přesvědčeni, že je na čase, aby se ve výzkumu trhu prosadila větší věcnost, chcete-li, literárním termínem „Neue Sachlichkeit“


Branding

Dnešní tržní prostředí připravuje pro značky mnoho nástrah. Úspěšné budování značky a značkové komunikace znamená investovat mnoho energie.

Budování úspěšné značky není jednoduché – naopak, v dnešní době to vypadá, že je obtížnější, než kdykoliv předtím. Spotřebitelské kategorie jsou značkami plně saturovány a samotné výrobky se často jen málo liší od sebe navzájem –budování značky tedy přináší ještě vyšší důraz na samotný marketing a komunikaci.

Nedostatečné rozdíly mezi výrobky v kategoriích umožnily maloobchodním značkám opanovat významný podíl v řadě kategorií a na skutečné značky tak často zbývá už jen menší část celého trhu. Ani globální značky už se nemohou spolehnout pouze na svou velikost a jméno, aby se prosadily, ale musí také porozumět lokálním potřebám a reagovat na ně. Mají před sebou nové výzvy, neboť spotřebitelé mají k dispozici více informací a jsou i více slyšet.

Moc spotřebitelů však není omezena jen na jejich hlas – změnit značku čehokoliv je dnes snazší, než kdykoliv předtím, ať už díky dokonalejším distribučním možnostem nebo díky novým webům a spotřebitelským fórům, jejichž cílem je bořit bariéry v případě změn různých služeb. Všechno toto se navíc děje v kontextu zvyšující se regulace tržního prostředí, ať už z důvodů ekologických, zdravotních nebo ochrany soukromí, což dále omezuje svobodu a volnost, které vedení značek a jejich komunikace kdysi mělo. Navzdory velkým příležitostem je tak dnešní doba obtížná i pro majitele velkých značek.

KONTAKT
Slider